Guenifi Abdelouahab

编辑:挚友网互动百科 时间:2020-02-20 20:34:59
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Guenifi Abdelouahab,阿尔及利亚籍足球运动员。
外文名
Guenifi Abdelouahab
国    籍
阿尔及利亚
出生日期
1990年1月02日
运动项目
足球

Guenifi Abdelouahab场上位置

编辑
中场

Guenifi Abdelouahab职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2011 - 现在塞达
[1] 
参考资料